Kategorier
Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Indkaldelse og dagsorden kan ses herunder.

Du bedes tilmelde dig årets generalforsamling, af hensyn til bestilling af let forplejning og lokalestørrelse. Tilmelding foretages her.

Indkaldelsen og dagsorden findes her.

Dokumenter såsom årsrapport, takstblad og budget findes her.

Kategorier
Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Indkaldelse og dagsorden kan ses herunder.

Du bedes tilmelde dig årets generalforsamling, af hensyn til bestilling af let forplejning og lokalestørrelse. Tilmelding foretages her:

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Hvis strømmen afbrydes, afbrydes vandforsyningen også.

Kære andelshaver i Marbjerg Bys Vandværk

I forbindelse med myndighedernes udmeldinger vedrørende planlagte afbrydelser af strømforsyning, såkaldte brownouts, har vandværkets bestyrelse drøftet situationen vedrørende vandforsyning.

Hvis strømmen afbrydes, afbrydes vandforsyningen også.

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, fordi at strømmen er afbrudt, er det ikke nødvendigt at ringe til vandværket.

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt. 

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.   

Bestyrelsen opfordrer andelshaverne til at følge myndigheders udmeldinger vedrørende planlagte strømafbrydelser. Bestyrelsen opfordrer samtidig andelshaverne til at sikre sig mindre lager af drikkevand til eget brug, til kortere perioder med afbrydelser. Fra myndighedernes side, er det meldt ud at midlertidige korte strømafbrydelser forventes at have en varighed på cirka 2 timer.

Såfremt der forekommer længere perioder med afbrydelser, over flere dage, har bestyrelsen en beredskabsplan på området, og vil vurdere eventuelle muligheder for en nødvandforsyning. Hvis du har spørgsmål til emnet er du velkommen til at kontakte bestyrelsen via kontaktoplysningerne der fremgår på hjemmesiden.

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Her forefindes relevante dokumenter til generalforsamlingen; årsrapport, takstblad og budget

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i

Marbjerg Bys Vandværk

Tirsdag den 29.juni 2021 kl. 19.30 i Fløng Forsamlingshus

Generalforsamlingen d. 29.juni er erstatning for den oprindelige generalforsamling, der skulle være afholdt i marts måned 2021, men som blev udsat pga. coronavirus/covid-19 restriktioner.

Regnskab, budget og takstblad vil være tilgængeligt på hjemmesiden før generalforsamlingen.

Hvis spørgsmål eller bemærkninger kan bestyrelsen kontaktes via hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling juni 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8

Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn

Punkt 4: Budget for kommende år (2021) forelægges til godkendelse

4a:       Regulering af takstblad

4.b:      Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10

Bestyrelsen:

Jimmy Nyvang Rasmussen – på valg

Lars Sommer – ikke på valg

Kim Ravn – ikke på valg

Bjarne Hansen – på valg

Ninna Lysgaard – på valg

Suppleanter:

Erik Dollerup – på valg

Jesper Damgaard Jørgensen – på valg

Revisor:

Lars Poulsen – på valg

John Kam Jensen – på valg

Revisorsuppleant:

Per Baunsgaard – på valg

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ninna Lysgaard blev på Generalforsamlingen 2020 valgt for et år, da Mogens Friis forlod bestyrelsen i utide.

Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5

Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en vandledning til Fløng Vandværk. Vandledningen skal fungere som nødforsyning i tilfælde af forsyningsstop fra Marbjerg Bys Vandværk. Detaljer om projektet fremlægges på generalforsamlingen.

Punkt 7: Eventuelt

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Referat fra generalforsamling 2020

Referatet fra generalforsamlingen d.29. september 2020 er nu at finde her:

Kategorier
Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Marbjerg Bys Vandværk

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.30 i Fløng Forsamlingshus

Generalforsamlingen 29.september er erstatning for den oprindelige generalforsamling, der skulle være afholdt i marts måned, men som blev aflyst pga. coronavirus/covid-19.

Tilmelding

I forbindelse med de nyeste coronavirus/covid19 restriktioner, må der ikke forsamles mere end 50 personer i Høje-Taastrup kommune. Dette bliver næppe relevant, men for en sikkerheds skyld skal vi bede jer om, at tilmelde jer her.

E-mailadresser

Bestyrelsens arbejde vil i mange situationer lettes og være mere effektivt, hvis vi har andelshavernes e-mail adresser. Det kunne f.eks. være ved udsending af fakturaer for vandforbrug. Bestyrelsen vil derfor opfordre jer til at oplyse jeres e-mailadresse via formularen her.

For vandværkets persondatapolitik henvises til hjemmesiden, her, her vil I også finde regnskab, takstblad og andre relevant dokumenter til generalforsamlingen. Hvis spørgsmål eller andet bedes I kontakte formanden på telefon 40 50 35 19 eller på e-mail: formand@marbjergbysvandvaerk.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Marbjerg Bys Vandværk

Ordinær Generalforsamling september 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8

Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn

Punkt 4: Budget for kommende år (2020) forelægges til godkendelse

4a:       Regulering af takstblad

4.b:      Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10

En række alvorlige episoder har betydet at bestyrelsen fremsætter mistillidsvotum mod bestyrelsesmedlem Mogens Friis. Et kort og generelt overblik over episoderne vil blive fremlagt på generalforsamlingen, men sammenfattende er det bestyrelsens opfattelse at Mogens Friis ikkekan fortsætte som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ønsker dermed en afstemning om mistillidsvotum og Mogens Friis’ udtræden af bestyrelsen med øjebliklig virkning.

Bestyrelsen:

Jimmy Nyvang Rasmussen – ikke på valg

Lars Sommer – på valg

Kim Ravn – på valg

Bjarne Hansen – ikke på valg

Mogens Friis – ikke på valg – Hvis bestyrelsens fremsatte mistillidsvotum vedtages udtræder Mogens Friis af bestyrelsen med øjebliklig virkning. Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.

Suppleanter:

Erik Dollerup – på valg

Jesper Damgaard Jørgensen – på valg

Revisor:

Lars Poulsen – på valg

John Kam Jensen – på valg

Revisorsuppleant:

Per Baunsgaard – på valg

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år. Kim Ravn og Lars Sommer blev på Generalforsamlingen 2019 valgt for et år, da Per Baunsgaard og Martin Lövenhardt udtrådte af bestyrelsen i utide.

Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5

ingen

Punkt 7: Eventuelt

Kategorier
Nyheder

Kort afbrydelse pga. strømsvigt

I morges, d.15. september 2020 var der ikke vand i hanerne i byen. Vandet var der faktisk, men der var ikke vandtryk på. Strømmen var gået i hele området, og pumperne på vandværket kunne derfor ikke levere vandtryk.

Hvis du oplever, at der ikke er noget vand, og der heller ikke er noget strøm, er det el-forsyningen du bør kontakte i første omgang.

Herunder ses udklip fra Radius’ driftstatusside. Bemærk at Radius er købt af SEAS-NVE, så det sandsynligvis er SEAS-NVE’s driftstatusside du bør kigge på næste gang.

Udklip fra Radius’ driftside.
Kategorier
Nyheder

Bestyrelsen konstitueret d.27. maj

Bestyrelsen er konstitueret på ny på bestyrelsesmøde d.27. maj 2020. Se nærmere her: Bestyrelsen

Kategorier
Nyheder

Generalforsamling d.19. marts aflyst

Generalforsamling torsdag 19.marts er aflyst pga. situationen omkring Corona.

Bestyrelsen afventer situationen og indkalder til Generalforsamling, når det igen er muligt.