Kontakt os

Ved driftforstyrrelser, f.eks. manglende vand, bedes du ringe til driftsleder, alternativt til formanden.

Kontakt os via nedenstående kontaktformular, eller via kontaktoplysningerne her.

EmnePrimærSekundær
Manglende vand, ledningsbrud,
vandværksbygningen eller
lignende.
DriftslederFormand
Indbetaling, vandregning,
måleraflæsning, takstblad, priser
Flytning og lign.
KassererFormand
Vandkvalitet, Generalforsamling,
Vandråd, bestyrelsesmøder,
vedtægter, regulativ
FormandKasserer
ØvrigtFormand
PostNavn og adresseKontakt
FormandJimmy Nyvang Rasmussen,
Marbjerg Byvej 8
40503519
formand@marbjergbysvandvaerk.dk
KassererKim Ravn,
Maglemosevej 17
29724646
kasserer@marbjergbysvandvaerk.dk
DriftslederBjarne Hansen,
Maglemosevej 30
20227647
driftsleder@marbjergbysvandvaerk.dk

Kontaktformularen sender din henvendelse til formand, næstformand, kasserer og driftsleder.