Tilmelding til generalforsamlingen

For at sikre en passende mængde forplejning og størrelse lokale, bedes andelshaverne aktivt tilmelde sig generalforsamlingen.

Du bedes tilmelde dig senest to dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Du er som altid velkommen til at medbringe fuldmagter fra eksempelvis naboer, der ikke selv har mulighed for at deltage.

    Jeg/vi kommer 1 eller 2 personer til generalforsamlingen:
    12