Om vandværket

  • Marbjerg Bys Vandværk leverer vand til 70 hustande i og omkring Marbjerg.
  • Vandværket udpumper årligt ca. 8.000 m3 vand.
  • Vandets hårdhed er 30 °DH
  • Der er installeret kalkknuseranlæg, hvilket sænker vandets hårdhed. Opvaskemaskiner m.m. bør derfor indstilles til hårdhed omkring 15 °DH. Erfaringerne viser dog, at det kan variere noget fra hustand til hustand.
  • Ledningsnettet er nyt (udskiftet i 2010), dermed har vi høj forsyningssikkerhed, god vandkvalitet og intet vandspild.
  • Stikledning på egen grund efter målerbrønd er grundejerens eget ansvar. Tjek derfor løbende for evt. vandspild. Det kan blive dyrt med en utæt stikledning.
  • Har du yderligere spørgsmål til eller om vandværket, kan du kontakte bestyrelsen her.