Dokumenter

Her forefindes en række relevante dokumenter for andelshavere i Marbjerg bys Vandværk

Generalforsamlingsreferat 2020

Gældende vedtægter

Takstblad 2020

Budget 2020

Årsrapport 2019